Slovenské elektrárne Energoland

Odborná spolupráca: PhDr. Jarmila Bátovská