TEKOVSKÉ MÚZEUM V LEVICIACH už tradične pripravilo pre deti aj dospelých podujatie plné hier, zábavy a poznávania „od svitu do mrku“ pri príležitosti celoslovenského podujatia NOC MÚZEÍ A GALÉRIÍ 2018. Areál Levického hradu a Vodný mlyn v Bohuniciach otvoria svoje dvere pre návštevníkov v SOBOTU 19.5.2018 o 10:00. Múzeá a galérie budú otvorené až do 24:00. Vstupné na podujatie v Leviciach ako aj v Bohuniciach vo Vodnom mlyne bude 1 € (na oboch miestach individuálne).

PROGRAM – AREÁL LEVICKÉHO HRADU

10.00 – 18.00 „Zábavný park“  – skákací hrad, veľká trampolína, kolotoč, nafukovacia šmýkačka.

10.00 – 18.00 Kultúrno-výchovná miestnosť  „Zvukové hádanky z prírody“ –  Jozef  Hlásnik.

11.00 Koncertná sála – vernisáž výstavy 3. ročníka výtvarnej tvorivosti deti predškolského veku okresu Levice „Pomáhať druhým sme sa naučili keď sme boli ešte malí“ –   Klub zdravých materských škôl pri Územnom spolku SČK v Leviciach.

13.00 – 17.00  „Divadelný rebrinák“ hry a atrakcie, divadelné predstavenie, škola žonglovania, zvolávanie na chodúľoch –  Divadlo z domčeka.

13.00 – 18.00  „Lesná pedagogika“ – Lesy SR š.p. OZ Levice.    

14.00, 16.00  „Ukážky sokoliarstva“ – Stredná odborná škola lesnícka v Banskej Štiavnici.

21.30 Amfiteáter – premietanie filmu Králi hôr  ( Rakúsko, 2015, 90 minút, Réžia: Gerardo Olivares, Otmar Penker. Scenár: Brad Desch. Hrajú: Jean Reno, Tobias Moretti, Manuel Camacho).

 ĎALEJ je možnosť pozrieť si STÁLU EXPOZÍCIU Archeológia – História hradu – História lekárnictva – Spoločenský život – Cechy – Ladislav Bielik August 1968 – Ľudový odev,  VÝSTAVY Príroda Levíc, Príroda vo filatelistickej tvorbe – zo súkromnej zbierky Petra Holbu a VÝSTAVY   v rámci podujatia Dni fotografie v Leviciach 2018.

 Občerstvenie, šťastná loptička

 

PROGRAM – VODNÝ MLYN V BOHUNICIACH 

10.00   24.00 Prezentácia obecných  múzeí z Čajkova, Baďana, Lišova a Pukanca.

10.30  40 rokov vysunutej expozície VODNÝ MLYN BOHUNICE – Premietanie dokumentu (1. časť).

11.30  Hudobné pásmo – Klub dôchodcov Bátovce.

13.30  Prezentácia múzea Lišov – Premietanie dokumentu.

14.30  Detské predstavenie –  Folklórny súbor Pečenice.

15.00  Losovanie tomboly.

16.30  40 rokov vysunutej expozície VODNÝ MLYN BOHUNICE – Premietanie dokumentu (2. časť).

18.00  Losovanie tomboly.

19.30  Prednáška a prezentácia „Z Lišova do sveta“.

 

Počas celého dňa je možnosť pozrieť si vysunutú expozíciu, interaktívne remeslá, remeselnícky trh, ĽUDOVÁ HUDBA – HELIGONKÁR ADRIAN,  tradičné špeciality – párance a iné, ochutnávka regionálnych vín, občerstvenie.

 

PODUJATIE PODPORILI

OBEC BOHUNICE, KLUB DOCHODCOV BÁTOVCE, MIRIAM VRBKOVÁ – KOZMETICKÝ SALÓN CLAUDI LEVICE, MIROSLAV LEŠTAN – HASLEX LEVICE, AGRONOVA SERVIS S.R.O. LEVICE – MALÝ KIAR, L- TES S.R.O. VRÁBLE, STEMI S.R.O. HRONSKÉ KLAČANY, MÚZEUM LIŠOV.