28.9.2018

Prednášky o histórii hradu.

Sprievodné podujatia venované prvej písomnej zmienke o hrade.

Predstavenie Oblastnej organizácie cestovného ruchu, jej členských subjektov a obcí.

Predstavenia pre najmenších ale aj dospelých.

Premietanie filmu.

Prekvapenie na záver.