7.9. 2019

Tradičné oslavy vinobrania v obci s vinohradníckou históriou a kultúrou.

Kultúrny a sprievodný program

Ponuka lokálnych vín a regionálnych produktov