NOC DIVADIEL 2019

Noc divadiel sa koná každoročne, vždy tretiu novembrovú sobotu, keď program v divadlách na celom Slovensku plynie až do neskorej noci. Divadlá, kultúrne centrá, umelecké školy a ďalšie kultúrne priestory otvoria 16. novembra dvere a zákulisia počas večerných a nočných hodín, aby demonštrovali svoju otvorenosť novým podnetom a inšpiráciám.

PROGRAM :

14:00   ZUŠ LEVICE – MASKA
ZUŠ NITRA – MUŽ, KTORÝ CHÝBAL
DIVADLO MODRÉ TRAKY Z VRÁBIEĽ – ZHAVRANELÍ
(kinosála – ZADARMO)
16:00   DVOR ZÁZRAKOV – PALICA VON Z VRECA (bábkové
divadelné predstavenie – estrádna sála) ZADARMO
17:30   DANO HERIBAN – ČOSI ÚSMEVNÉ pre deti a rodičov
kinosála, Vstupné : 5 €
19:00   DIVADLO COMMEDIA POPRAD – ZABÍJAČKA –
kinosála, Vstupné : 4 €
20:30   MAFIÁNSKE HISTORKY – kinosála, Vstupné : 10 €
22:30   DANO HERIBAN TRIO – známe piesne v podaní Dana
a jeho sprievodnej kapely, kinosála, Vstupné : 10 €
00:00   premietanie filmu NEJISTÁ SEZÓNA (Zdeněk Svěrák,
Ladislav Smoljak) kinosála – ZADARMO

Súčasťou Noci divadiel bude výstava levických umelcov a detí ZUŠ Levice. Vystavovať budú: Výtvarný odbor ZUŠ, Beáta Galambosová a Anna Sovany.

Predpredaj vstupeniek : online : https://www.mskslevice.sk/ alebo Levická informačná agentúra, Ul. Ľ.Štúra č. 3, Tel.: 036/ 6318 037, 0903 237 037