Pavol Všudyslav Ollík

Pozývame vás na interaktívne literárno-dramatické pásmo do historického kráľovského baníckeho mestečka Pukanec a využite túto možnosť na vychádzku do najvyššie položeného miesta s vinohradmi.

 

15. júna 2018 o 10:00 h

Evanjelický kostol na Trojičnom námestí

Pri počutí slova „štúrovci“ si každý predstaví mladíkov,
ktorí v 1. polovici 19. stiročia neohrozene a s oduševnením
bojovali za národné a sociálne práva Slovákov.
I priemerne vzdelaný človek pozná mená Štúr, Hurban, Hodža, Sládkovič, Botto či Kráľ.
Na niektorých sme však akosi pozabudli. Jedným takýmto „zabudnutým“ štúrovcom
je i verejný činiteľ, dobrodinec, spisovateľ a básnik

PAVOL VŠUDYSLAV OLLÍK

pukanský rodák a hrdý Štiavničan, ktorý bol za svoje odvážne
a rebelantské skutky odsúdený na trest smrti obesením.
Kto bol tento neohrozený muž, koľko šľachetných činov vykonal,
i ako žil a skonal sa dozviete v zaujímavom vzdelávacom pásme, ktorého súčasťou bude aj dramatizácia jeho divadelnej hry Zňenadála, ktorá bola hraná aj v Slovenskom národnom divadle.
Tešíme sa na vašu účasť!
Vstupné: 1€ (alebo 1 kultúrny poukaz)