Čajkovská oblastná degustácia

Vinohradnícky spolok Čajkov v spolupráci s Obcou Čajkov Vás pozývajú na VÝSTAVU VÍN spojenú s ochutnávkou, ktorá sa uskutoční v sobotu

25. apríla 2020 v Kultúrnom dome obce Čajkov.

Na Vašu účasť sa teší Organizačný výbor súťaže, Vinohradnícky spolok a obecný úrad Čajkov.