Čaka

Pozývame Vás na cyklotúru spoznávať kraj dobrého vína, tradičného folklóru a šikovných remeselníkov. Čakanská hora bola už v 13.stor. pred n.l., , teda v čase, keď rozkvitali Mykény miestom osídlenia tzv. mohylových kultúr. Nález brnenia bojovníka v Čake patrí svojím významom k stredoeurópskym unikátom. Z novších dejín načrieme do kroniky miestnej katolíckej fary, kde pôsobil zakladateľ Matice Slovenskej Martin Čulen a podpredsedníčka spolku Živena – Jozefína Sablaková. Barokový kostol ponúka ešte 1 skvost – hlavný oltár pochádza z dnes už takmer neexistujúceho paulínskeho kláštora Máriacsallád pri Podhájskej. Prameň Badica takmer na vrchole Čakanskej hory kedysi slúžil putujúcim na občerstvenie, vrch hory ponúkne čarovné výhľady na Pohronie.