CELOŠTÁTNY ĽUDOVO-UMELECKÝ FESTIVAL

10. 6. – 13. 6. 2020
Počas júnového víkendu sa v historickom Želiezovskom parku bude konať už 53. ročník najväčšieho národnostného ľudovo-umeleckého festivalu na Slovensku, ktorý sa dostal aj na svetový zoznam folklórnych festivalov. Tento rok aj s medzinárodnou účasťou z krajín ďalej ako V4. Tri dni budete mať možnosť stráviť čas v Želiezovciach pri ľudovej hudbe, piesňach, tancoch…
Pred vyše 10 tisíc divákmi vystúpilo na predošlých ročníkoch podujatia 1150 účinkujúcich v 34 folklórnych súboroch, 17 speváckych zboroch, troch ľudových hudobných skupinách a 6 divadelných súboroch. Je na čo sa tešiť…

 

BOHATÝ PROGRAM PODUJATIA 2019:

53. CELOŠTÁTNY ĽUDOVO-UMELECKY FESTIVAL
ŽELIEZOVCE – MESTSKÝ PARK

12. – 16. júna 2019

12. júna 2019 (streda)
19:00 „Zjednotení v rozmanitosti“ – vystúpenie zahraničných súborov v okolí (Bíňa)

13. júna 2019 (štvrtok)
10:00 „Zjednotení v rozmanitosti” – vystúpenie zahraničných súborov v okolí, vzdelávací koncert v základnej škole (Salka)
19:00 „Zjednotení v rozmanitosti“ – vystúpenie zahraničných súborov v okolí (Sikenička)

14. júna 2019 (piatok)
11:30 „Zjednotení v rozmanitosti” – vystúpenie zahraničných súborov na Okresnej prehliadke detských folklórnych súborov v Tekovských Lužanoch.
16:00 – 20:00 Jarmok ľudových remeselníkov
18:00 – 18:30 „Od konopy až po kroje” – vernisáž výstavy, Ľudový dom Duba – Tájház (Dom Csemadok-u)
18:30 – 19:00 Program Svätého lampáša – vernisáž výstavy. Vystavujúci: Levente Váradi (vnútorné nádvorie kaštieľa)
19:00 – 19:30 Oficiálne otvorenie 53. Celoštátneho ľudovo-umeleckého festivalu. Spoločný program Detského speváckeho zboru Franza Schuberta a Komorného zboru Základnej umeleckej školy Franza Schuberta v Želiezovciach
19:30 – 20:30 Odkaz piesní – jubilejný program Katalin Szvorák, držiteľky Kossuthovej ceny
21:00 – 23:00 Kolotoč – spoločná produkcia Maďarského národného divadla a Maďarského národného tanečného súboru z Budapešti
23:00 – 03:00 Tanečný dom v Humne

 

15. júna 2019 (sobota)
10:00 – Gastro pochúťky – gastronomické ukážky regionálnych hodnôt zo Salky, Farnej, Kamenína, Sikeničky a z Bíne
10:00 – 24:00 Ochutnávka vín, vínna cesta – zabezpečuje Pivnica Palík
10:00 – 20:00 Jarmok ľudových remeselníkov
10: 00 – 16:00 Detský svet – s podporou Detského domu Triola a Siete domov tradícií na Slovensku
10:00 – 15:30 „Humno, otvor sa!“ – vystúpenia súborov a sólistov
10:00 – 11:00 „Hraj píšťalka, hraj!” – vystúpenie škôlkarov
13:00 – 14:00 „Stretnutie v Tekovských Lužanoch” – prehliadka detských folklórnych súborov
10:00 – „Ekhós Szekéren” – s divadlom Csavar (vnútorné nádvorie kaštieľa)
Spracovanie ľudovej rozprávky Súťaž hlúpych (Hrajú: Szilvia Kiss a Tamás Gál)
15:00 – Sándor Petőfi: Apostol, účinkuje herec Sándor Borbély
15:00 – 16:00 „Zjednotení v rozmanitosti“ – vystúpenie zahraničných súborov
16:00 – 17:00 „Kde bolo, tam bolo …“ – spoločný program detských folklórnych súborov
17:30 – 18:30 „Po päťdesiatich dňoch…“ – spoločný program mládežníckych folklórnych súborov
19:00 – 20:00 „Dobrý večer, dobrý večer! – spoločný program folklórnych súborov
20:30 – 21:30 Zlaté brány – Felvidéki Páva Gála – pamätný program Lajosa Mezeiho s účinkujúcimi z Döntők Döntője
22:00 – 23:00  77 verbunkov – program Tanečného divadla Ifjú Szivek
22:30 – 23:30 „Ekhós Szekéren” – s divadlom Csavar (vnútorné nádvorie kaštieľa)
György Faludy: Villonove balady (Hrá: Tamás Gál)
23:00 – 04:00 Tanečný dom v Dome kultúry
Retropárty v Humne

16. júna 2019 (nedeľa)
10:00 – Gastro pochúťky pochúťky – gastronomické ukážky regionálnych hodnôt zo Salky, Farnej, Kamenína, Sikeničky a z Bíne
10:00 – 24:00 Ochutnávka vín, vínna cesta – zabezpečuje Pivnica Palík
10:00 – 20:00 Jarmok ľudových remeselníkov
10:00 – 16:00 Detský svet – s podporou Detského domu Triola a Siete domov tradícií na Slovensku
11:00 – 12:00 Svätá omša a bohoslužba s účasťou zahraničných súborov
14:00 – 15:00 „Ekhós Szekéren” – s divadlom Csavar (vnútorné nádvorie kaštieľa)
Názov predstavenia: Tu a teraz skáče opica do vody – improvizačné popoludnie (Hrajú: Szilvia Kiss, Xénia Molnár a Tamás Gál)
15:00 – 16:30 „Zjednotení v rozmanitosti“ – spoločný program zahraničných skupín a folklórneho súboru Ruthenia z Bratislavy
16:00 – 17:10 „ˇRazia lesnú cestičku”- program Háromszék Táncegyüttes z Rumunksa
18:00 – 19:30 Slávnostný galaprogram 53. Celoštátneho ľudovo-umeleckého festivalu a uctenie pamiatky Gellérta Reichera

Zmena programu vyhradená!