Dolný Pial

Dolný Pial je obec v centrálnej časti regiónu Tekov , prvá písomná zmienka o obci je z roku 1251. Vlastníkom Pialu bol zemiansky rod Pialských či Péliovcov až do 15. storočia (odtiaľ pochádza názov). Neskôr obec vlastnili Bercsényiovci a napokon Hunyadiovci. Tí v polovici 19. st. v obci zaviedli chov koní, gróf František Hunyadi dal postaviť kaštieľ v klasicistickom štýle, ktorého súčasťou bol park s dostihovou dráhou.

Dnes je najstarším svedkom plynutia času v Dolnom Piale barokový kostol z roku 1720. Námestiu dominuje barokové súsošie – stĺp Panny Márie Immaculaty, ktorý nedávno zrekonštruovali. V parku, kde bola kedysi dostihová dráha, môžete aktívne relaxovať. Veriaci môžu navštíviť bohoslužby v rímskokatolíckom kostole Nanebovstúpenia Pána.

Add New

V minulosti celý hospodársky rok vrcholil žatvou, ktorú tu podľa starých tradícií oslavujú dodnes. Oslavy sa začínajú pobožnosťou a dožinky sprevádza bohatý program. Obľube sa tešia aj vínne slávnosti, súťaž vo varení gulášu i stolnotenisový turnaj.

Aj miestne vinohrady zažívajú renesanciu, z kopca nad nimi je veľmi pekná vyhliadka, sčasti asfaltka a potom poľná cesta dovedie cyklistu od vinohradov cez miestnu časť Medvecké až na križovatku Plavé Vozokany – Tekovské Lužany. Pekné výhľady nájdete aj smerom na západ na mieste Bašta (247 m n.m.).