Farmárske nedele vo Vodnom mlyne

30. jún, 28. júl, 25. august, 29. september 2019

Tekovské múzeum a obec Bohunice vás pozývajú do Vodného mlyna v Bohuniciach na Farmársku nedeľu. Priamo v areáli historickej a technickej pamiatky,  asi 2 km od horného konca obce, pri potoku Sikenica v prekrásnom prostredí Štiavnických vrchov si nenechajte ujsť ochutnávku potravín z lokálnych fariem, včelích produktov a liečivých bylín, ktorá je spojená samozrejme aj s ich predajom. Nebude chýbať ani ukážka ľudových remesiel a ľudovej hudby, ktoré budú podporené predajom tradičných jedál z regiónu. Počas podujatia budete môcť absolvovať prehliadku vysunutej expozície Tekovského múzea v Leviciach.

Tretí ročník obľúbeného podujatia medzi verejnosťou bude zameraný na vybrané témy a to nasledovne:

30.6.2019 Jedlá záhrada, opeľovanie, hmyzie domčeky

28.7.2019 Kamarát dážď – využitie vody na obnovu zásob vody v záhradách

25.8.2019 Dožinky – oslava zberu úrody

29.9.2019 Príbeh ovocia – varenie lekváru, spracovanie hrozna, výroba vína.