Farná

Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1156, kde sa spomína pod názvom Fornod a patrila do Tekovskej župy. V listine z roku 1283 sa obec uvádza pod menom Furnod. keď sa Farná  stáva súčasťou ostrihomského arcibiskupstva, kam patrila až do roku 1848.

Vo víre dejinných udalostí boli v obci zastúpené rôzne konfesie, preto dnes nájdeme v obci viaceré kostoly. Rímskokatolícky kostol sv. Petra a Pavla stavali v rokoch 1730 – 1732. Iniciátorom stavby bol ostrihomský arcibiskup Imrich Esterházi.

Evanjelický kostol dali postaviť v roku 1789, krátko po tom získala farnosť dva zvony (jeden v roku 1802 a druhý v roku 1805). Kostol bol vysvätený v novembri 1789. V interiéri kostola nájdete ručne vyrezávaný oltár v neoklasicistickom štýle, lavice sú z 19. storočia.  Portrét arcibiskupa Alexandra Rudnayiho  je uschovaný na farskom úrade.

Kostol re. cirkvi Farná

Reformovaný kostol pochádza z roku 1787. Návštevník môže zavítať do miestneho múzea, navštíviť miestne cintoríny, ako memento dávnych dôb (o.i. aj židovský), prípadne zavítať do novootvoreného vinohradnícko – turistického areálu smerom do Čaky, povedie Vás novoznačená zelená cyklotrasa Okruh Laurentius s č.5133 .