Gazdovský trh v Kalnej nad Hronom

Celé územie dolného Pohronia je jedným spomienkovým miestom Bratislavsko-brnianskej operácie, síce smutnej, ale veľmi dôležitej udalosti.
Areál Domu bojovej slávy v Kalnej nad Hronom je jedným z najnavštevovanejších miest, ktoré pripomínajú tieto dôležité udalosti. A práve na tomto mieste organizuje obec v spolupráci s OZ Tekov-Hont a Gazdovský spolok Hont-Tekov Gazdovský trh, ktorý nám všetkým ponúka možnosť nakúpiť kvalitné lokálne produkty od zaručene lokálnych výrobcov.
Na trhoch si môžete kúpiť najmä potraviny, ale aj iné produkty od výmyslu sveta a to priamo od pestovateľa, chovateľa, farmára, prvovýrobcu či remeselníka. Trhy sa riadia špeciálnym kódexom, ktorého cieľom je najmä čerstvosť a čo najväčšia kvalita predávaného produktu.