Gazdovský trh v Kalnej nad Hronom

Celé územie dolného Pohronia je jedným spomienkovým miestom Bratislavsko-brnianskej operácie, síce smutnej, ale veľmi dôležitej udalosti.
Areál Domu bojovej slávy v Kalnej nad Hronom je jedným z najnavštevovanejších miest, ktoré pripomínajú tieto dôležité udalosti. A práve na tomto mieste organizuje obec v spolupráci s OZ Tekov-Hont a Gazdovský spolok Hont-Tekov Gazdovský trh, ktorý nám všetkým ponúka možnosť nakúpiť kvalitné lokálne produkty od zaručene lokálnych výrobcov.
Dom bojovej slávy
Na trhoch si môžete kúpiť najmä potraviny, ale aj iné produkty od výmyslu sveta a to priamo od pestovateľa, chovateľa, farmára, prvovýrobcu či remeselníka. Trhy sa riadia špeciálnym kódexom, ktorého cieľom je najmä čerstvosť a čo najväčšia kvalita predávaného produktu.