Horný Pial

Horný Pial leží v juhozápadnej časti regiónu Tekov, prvá písomná zmienka o obci je z roku 1209 a spomína sa ako Pelly. Za čias feudalizmu bola majetkom rodiny Pélly, neskôr Hunyadyi a z časti aj Majthényi.

Najstaršou budovou je kaplnka (kostolík) Narodenia Panny Márie, pravdepodobne skorého románskeho štýlu z konca 12. storočia, resp. začiatku 13.storočia, postavená neďaleko miestneho cintorína, ktorá bola viackrát zrekonštruovaná, naposledy v r. 2013 (opravená strecha a vonkajšia fasáda). Patrí pod farnosť Rímskokatolíckej cirkvi v susednej obci Dolný Pial.  Odkaz na vzácnu historickú stavbu je v erbe obce, kde je okrem poľnohospodárstva aj ľalia a ruža. Miesto ponúka návštevníkovi úchvatné výhľady.

Rovnako kostol reformovanej kresťanskej cirkvi vybudovaný v roku 1837 patrí k dominantám obce. Obecná zvonica pochádza z r. 1875.

Okrajom územia obce preteká Hornopialsky potok, ktorý sa vlieva do potoka Vrbovec a následne do rieky Hron. Bicyklom sa pohodlne dostanete do Dolného Pialu, táto cesta je málo frekventovaná, skvelá možnosť na nenáročnú cykloturistiku, odmenou sú krásne výhľady z Dolnopialskych vinohradov alebo z protiľahlej Bašty.