Informačné centrum Podhájska

Turistické informačné centrum poskytuje vždy aktuálne informácie o prevádzke termálneho kúpaliska, doplnkových službách, o obci a voľnočasových aktivitách v Podhájskej a okolitom regióne. Informačné centrum  je strediskom prvého kontaktu návštevníka s obcou Podhájska.

Kontakt

Telefón: +421 911 103 443 a +421 907 577 886
Email: infocentrum@tkpodhajska.sk
Facebook : PODHAJSKAinfo, TermalneKupaliskoPodhajska

Ponuka služieb

 • pohľadnice s poštovými známkami
 • turistické známky, nálepky, odznaky, denníky pre zberateľov
 • perá, kľúčenky, zapaľovače, tašky plátenné a PVC s logom termálneho kúpaliska
 • hrnčeky, zvončeky, náprstky s fotkami termálneho kúpaliska
 • magnetky rôznych druhov s fotografiami kúpaliska
 •  úžitkové predmety dennej spotreby
 • automapy, cyklomapy,
 • turistických sprievodcov,
 • orientačné plány
V informačnom centre ako stredisku prvého kontaktu návštevníka s obcou a termálneho kúpaliska v budove hlavného vchodu do areálu termálneho kúpaliska okrem iného získate :
 • informácie o prevádzke termálneho kúpaliska, jeho doplnkových službách, možnostiach parkovania, a pod.
 • informácie o obci Podhájska, tipy na vychádzky po obci, o službách pôsobiacich na území obce
 • informácie o možnostiach ubytovania a stravovania,
 • tipy na výlety, návštevu podujatí a voľnočasové aktivity.
Informačné centrum ako recepcia prvého kontaktu je sa nachádza v novej modernej budove hlavného vchodu do areálu termálneho kúpaliska s adresou: Termálna 987, 941 48 Podhájska