Levické hradné slávnosti

Levické hradné slávnosti návštevníkom ponúkajú historický sprievod mestom za sprievodu historických šermiarskych, lukostreleckých a jazdeckých skupín. Po slávnostnom otvorení sa začínajú v areáli levického hradu rôzne historické vystúpenia a veľa divadelných predstavení pre deti a dospelých. Na hradnom nádvorí sa konajú historické vystúpenia v podaní historických šermiarskych, lukostreleckých, jazdeckých skupín z celého Slovenska.

Počas podujatia sa môžete zabaviť na sprievodných predstaveniach a  atrakciách pre deti a aj dospelých. Počas dňa prebiehajú na podujatí ukážky starých ľudových tradičných i netradičných remesiel.

Nevynechajte túto skvelú príležitosť ako spoznať históriu a historické staré mesto Levice.