Lok

Územie obce Lok, ktorá je domovom pre takmer tisícku obyvateľov, sa rozprestiera na rozhraní Bešianskej pahorkatiny a Hronskej tabule. Na úrodných lužných pôdach sa darí obilninám, rozsiahle polia na jar zažltia  vďaka repke a neskôr slnečniciam.

Prvá zmienka o obci sa objavila v zápise z roku 1286 s názvom Luk a od 14. storočia bola majetkom Levického hradu, neskôr majetok rodiny Eszteházy a potom Schöller.

Najstaršou pamiatkou je kostol Reformovanej kresťanskej cirkvi, ktorý privítal prvých veriacich v roku 1785.  Z pôvodnej rímskokatolíckej kaplnky je dnes jednoloďový Kostol všetkých svätých.  Detského návštevníka určite poteší veľké detské ihrisko neďaleko obecného úradu.

Na pozemku pri dnešnom družstve stála začiatkom v minulého storočia jedna z 3 veží -unikátnych stavieb slúžiacich na čerpanie vody za pomoci vetra – veterná studňa. Zvyšné 2 boli v minulosti postavené v neďalekej obci Trávnica a v Mužli.

Zaujímavosťou je potok Vrbovec, ktorý sa v obci stratí, aby sa potom na okraji znova objavil. Úpravy boli spravené v 2.polovici 20.storočia. Jeho dĺžka je 23,2 km a vlieva sa pri Želiezovciach do Hrona.