Náučný chodník k Hradisku Krivín

Hradisko Krivín je prírodná lokalita sopečného pôvodu. Konkrétne ide o zalesnené skalné bralá vypínajúce sa nad riekou Hron neďaleko obcí Psiare a Rybník. Samotný Krivín sa skladá z dvoch skalnatých výbežkov podľa veľkosti pomenovaných ako Veľký a Malý Krivín.

Územie je však nielen prírodne, ale i historicky zaujímavé. Na Krivíne bolo v minulosti slovanské hradisko a ešte aj dnes sú tu dobre pozorovateľné zvyšky obranných valov . Dá sa predpokladať, že toto hradisko bolo drevené. Hradisko na Krivíne malo okrem výhodnej, ťažko prístupnej polohy aj akustickú výhodu v tom, že príchod nepriateľa možno na koňoch bolo počuť už z ďaleka.

Od roku 1993 je prírodnou rezerváciou a patrí do CHKO Štiavnické vrchy. Má veľký význam z hľadiska výskytu veľkého počtu chránených, vzácnych a ohrozených druhov rastlín a živočíchov.

Zo skalísk Krivína, ktoré miestami padajú kolmo do doliny, sa otvára krásny výhľad na šíre okolie a hlavne nádherne sa kľukatiacu rieku Hron, ktorá je priamo pod vami. Okrajové časti brala sú strmé a nebezpečné, preto, ak sa sem vyberiete s deťmi, treba byť naozaj opatrní.

Krivín leží na ľavej strane Hrona a môžete sa k nemu dostať z Tlmáč po značnej trase od žel. stanice (cca 6 km). Výstup nie je veľmi náročný. Lokalitou prechádza aj náučný chodník, ktorý sa začína aj končí v obci Rybník. Ďalšími východiskovými bodmi môžu Psiare či dlhšia trasa z Tekovskej Breznice.

(zdroj: kamnavylet.sk)