200. výročie prvej návštevy Franza Schuberta v Želiezovciach

Nakoľko prvý krát v roku 1818 prišiel Franz Schubert učiť želiezovské dve kontesy, a ubytoval sa v kaštieli a teraz je tomu práve 200 rokov, preto si to náležite v Želiezovciach aj pripomenieme.
6.apríla 2018 sa konal slávnostný koncert k tomuto výročiu práve v slávnostnej sále kaštieľa v Želiezovciach, teda v sále, kde pred 200 rokmi podpísal dohodu, že Esterházyho dve dcéry, staršiu Máriu a mladšiu Karolinu, bude zdokonalovať v hre na klavír. Na slávnostnom koncerte si návštevníci mohli vychutnať trio, ktoré spievalo Schuberta a renesančné piesne, prekvapením bola umelkyňa, ktorá hrala na umeleckej harfe, jeden pán spestril podvečer hrou na panovej flaute a taktiež vystúpila dvojica pedagogičiek z miestnej umeleckej školy.
Na nádvorí kaštieľa si hostia mohli posedieť pri občerstvení a samozrejme aj so zákuskami od Sachera. Mesto Franza Schuberta, Mesta Želiezovce, znova raz kvitlo históriou a hudbou od Schuberta.

 

PREJDITE DO MESTA ŽELIEZOVCE