Občianske združenie Tekov – Hont

Občianske združenie Tekov-Hont je partnerstvo verejnej správy, podnikateľských a nepodnikateľských subjektov a občanov pôsobiacich alebo sídliacich na danom území.

Vznik partnerstva

Občianske združenie Pod Slovenskou bránou vzniklo z iniciatívy zástupcov 16 obcí v roku 2012. Občianke združenie Tekov – Hont združuje obce ležiace v severovýchodnej časti levického okresu, ktoré historicky patrili do dvoch žúp – Tekova a Hontu. V minulosti tvorili členské obce dve samostatné združenia – OZ Pod Slovenskou bránou a OZ V dlani Hrona. V roku 2015 sa členovia dohodli na vytvorení jedného spoločného združenia a OZ Pod Slovenskou bránou sa z pôvodných 16 obcí rozšírilo o ďalších 27 členských obcí z OZ V dlani Hrona. Následne dostalo združenie nový názov, ktorý lepšie odzrkadľuje súčasnú podobu združenia.

V súčasnosti Občianske združenie Tekov-Hont tvorí územie 43 obcí s rozlohou územia 666,581 km² s počtom 28 540  obyvateľov k 31.12.2014. Územie pôsobnosti OZ Tekov-Hont sa nachádza v juhovýchodnej časti Nitrianskeho kraja a pokrýva severnú časť okresu Levice. Členmi združenia sú okrem obcí aj podnikatelia z územia, občianske združenia, neziskové organizácie a fyzické osoby. V súčasnosti má združenie 101 členov.