Tekovské múzeum v Leviciach

Využite profesionálne služby, ktoré pre vás dokáže zabezpečiť Tekovské múzeum sídliace v Kapitánskej budove v areáli Levického hradu. Môžete využiť z nasledujúcich služieb:

  • odborný sprievod po prírodných a historických pamiatkach regiónu podľa požiadaviek
  • prednášky s rôznorodou tematikou pre žiakov základných a stredných škôl spojené s premietaním náučných filmov, ukážkami zbierkových predmetov a výstavkami podľa požiadaviek
  • odborná metodická pomoc
  • lektorský výklad na výstavách a v stálej expozícii
  • možnosť vyučovacích hodín
  • predaj rôznorodého propagačného materiálu a keramiky
  • výpožičky knižničného fondu za odplatu
  • prenájom hradného areálu na kultúrne podujatia
  • prenájom koncertnej sály na kultúrne podujatia
  • prenájom amfiteátra v priestore juhozápadnej bašty na kultúrne podujatia

KONTAKT:
Telefón: +421 (0)36 6312 112, +421 (0)36 6312 866
E-mail: tmlevice@nextra.sk
WEB: http://www.muzeumlevice.sk