Včelí hotel

Zážitkové spanie na úľoch

Pokoj, oddych a dotyk s prírodou to všetko ponúka netradičné ubytovanie vo včeľom domčeku, priamo nad včelími úľmi, kde pod vami v bezpečnej blízkosti bzučí 200 000 včiel.

Pobyt vo včeľom domčeku priaznivo pôsobí na nervový, tráviaci i srdcovo-cievny systém, na dýchacie ústrojenstvo a podporu imunity. Oddych vo včeľom domčeku je taktiež vhodný na odbúranie stresu a doplnenie energie.

Podstatou je inhalácia včelieho vzduchu priamo z úľov a pobyt v priamom biopoli včiel, ktorých vibrácie dokonale uvoľňujú ľudský organizmus.

Pobyt máte možnosť absolvovať či už vo forme prenocovania, alebo 2 hodinového pobytu cez deň. Maximálny počet osôb pri pobyte vo včeľom hoteli sú dve osoby.

Včelí hotel sa nachádza na južných úbočiach Štiavnických vrchov, v obci Uhliská, neďaleko historického mestečka Pukanec a mesta Levice. Včelí hotel sa nachádza18km od Banskej Štiavnice a najbližší tajch je len dve hodinky chôdze na Štampochu.

                                                                                                           

Dedinka Uhliská vám ponúka krásnu prírodnú scenériu, turistické značené chodníky, značené cyklotrasy a jediný vodopád v Štiavnických vrchoch ako aj v Nitrianskom samosprávnom kraji, Rudniansky vodopád.

Chcete vedieť viac?

www.vcelihotel.sk , bzzz@vcelihotel.sk , 0908 892 893