Veľký Ďur

Pred takmer siedmimi desaťročiami sa spojili tri obce: Horný Ďur, Dolný Ďur a Rohožnica. Tak sa do máp zapísal Veľký Ďur. Prvá písomná zmienka časti Horný a Dolný Ďur pochádza z 13. storočia s názvom Geurud resp. Geurud Superior.

Dnes je domáce obyvateľstvo pyšné najmä na svojich rodákov, ktorí pomohli zmeniť svet: Ján Váňa ako prvý v ére samostatného Slovenska velil letectvu, profesor Milan Matula založil vedeckú disciplínu inžinierska geológia a profesor Július Ladziansky sa zaslúžil o vznik slovenskej lekárskej terminológie. Z novšej histórie sem patrí esperantista Eduard Vladimír Tvarožek, ktorý písal pod pseudonymom Vladimír Gazda.

Na území obce pramení krátky Ďurský potok, pravostranný prítok Hrona. Prírodné bohatstvo ukrýva chránená rezervácia Patianska cerina západne od obce, vyhlásená ešte v roku 1927. V štátom chránenej prírodnej rezervácii v 5.stupni ochrany kraľujú najzachovalejšie porasty duba cerového na južnom Slovensku. V jeho hustých korunách hniezdia mnohé druhy vtákov. V šume mohutných stromov či okolo vodnej nádrže je prechádzka i cyklotúra nezabudnuteľným zážitkom.

Lurdská kaplnka

Za návštevu stojí i kostol Sv. Martina, ktorý v minulosti striedavo slúžil ako modlitebňa pre katolíkov aj evanjelikov, klasicistický stĺp svätej Trojice umiestnený pri kostole, miestna kaplnka Panny Márie Lurdskej z konca milénia, 2 identické zvonice,  pamätník legionárom či socha Sv.Floriána.

Zvonica
Zvonica Rohožnica (časť obce Veľký Ďur)