Vodný mlyn v Bohuniciach

Od roku 1978 múzeum prevádzkuje vysunutú expozíciu vo Vodnom mlyne v Bohuniciach. Táto mlynárska usadlosť mlynára Pavla Turčana je technickou pamiatkou. Bola postavená koncom 19. storočia na samote pri potoku Sikenica v Štampošskej doline. Obytnú časť mlyna tvorí kuchyňa, izba, komora a pivnica. Technická časť mlyna pozostáva z kolesovne a z mlynice s mlynským pôjdom. Zariadenie interiérov reprezentuje spôsob bývania majetnej remeselníckej vrstvy dedinského obyvateľstva v prvej polovici 20. storočia.

Expozíciu nájdete priamo na „Štiavnickej ceste“,  ktorá je príjemným prepojením medzi štiavnickým a levickým regiónom.

INFORMÁCIE O EXPOZÍCII