Historické slobodné kráľovské banícke mesto Pukanec

Pukanec ako jedno zo siedmych stredoslovenských banských miest sa so svojou geografickou polohou počas 16. a 17. storočia ocitol v prvej línii osmansko – tureckého ohrozenia. Akoby zázrakom zostal svedkom týchto čias zachovaný gotický kostol s oltármi z 15. storočia – skvost umenia. Tento kostol tvoril jadro opevnenia, ktoré bolo súčasťou obrany mesta.

Trhy

Ak sa vyberiete cestou do Banskej Štiavnice z Levíc, urobte si zastávku v Pukanci, určite neoľutujete. Napríklad každú tretiu sobotu v mesiaci počas leta a jesene si môžete užiť Vinohradnícko remeselnícky trh, kde môžete spoznať kvalitné regionálne remeslá, ochutnať vína z najvyššie položených viníc a zažiť atmosféru historických uličiek.

Pamiatky

Medzi najnavštevovanejšie Národné kultúrne pamiatky patrí kostol sv. Mikuláša s unikátnymi gotickými krídlovými oltármi, dominantný evanjelický kostol vybudovaný  ako funkcionalistická stavba, radnica samosprávy – bývalý banícky súd a okrem iných mestské hradby, pozostatok renesančného protitureckého opevnenia. Všetko podstatné sa dozvie v miestnom múzeu, v Expozícii pukanskej histórie.

Nielen centrum mestečka je posiate historickými pamiatkami a unikátnosťami. Tie najdôležitejšie pamiatky a prírodné unikátnosti nájdete aj na vybudovaných náučných chodníkoch, ktoré môžete absolvovať so začiatkom v centre Pukanca.

Moruša čierna

Pukanec takisto patrí medzi miesta, ktoré ponúka objavovanie unikátnych ovocných drevín ako sú to mišpule, oskoruše alebo moruše čierne. Moruša čierna tu má najväčší výskyt v Strednej Európe a do dnešného dňa je tento výskyt takou malou záhadou, neobjasnenou neznámou. Po prechádzke po najvyššie položených vinohradoch na Slovensku sa sami presvedčíte o tom, že sú viditeľné na každom kroku. Čo je ale záhadné je, že väčšina z nich je viac ako 300 rokov stará. Objavujte túto jedinečnosť regiónu aj na náučnom chodníku, najlepšie počas organizovania trhov v obci, kedy sú na vinohradníckej hore aj otvorené historické vínne „ľoche“.

Náučné chodníky

Po stopách starého rudného baníctva v Pukanci

Náučný chodník o moruši čiernej

Náučný chodník Štamposký jarok

 

FOTO: Milan Mezei