Splav rieky Hron

Kemping Vodník ponúka okrem bežných kempingových služieb aj splavy dolného toku rieky Hron s nevyhnutným servisom.

Splav patrí medzi zaujímavé relaxačné ako aj adrenalínové športy, ktoré využívajú rodiny, partie, školy ako aj podniky na stretnutia na utužovanie vzťahov, tzv, teambuilding.

Splav ponúka relaxačné trasy, pri ktorých záujemcovia vidia krásne črty fauny a flóry rieky Hron. Získavajú prvé návyky vodáckeho športu, a výsledkom je príjemný relaxačný proces, kedy vodáci vypínajú a uvoľňujú svoj každodenný stres.

Záujemcovia sa po príchode do kempingu oboznámia s materiálom, absolvujú krátku inštruktáž a prevezmú si športové potreby, a to sú plavidlá (kanoe), záchranné vesty a pádla s prilbami, súdky na uloženie vecí. Po prevzatí a inštruktáži sú záujemcovia prevezení na štart splavu v obci Kalná nad Hronom a od tohto bodu splavujú úsek rieky samostatne až po obec Jur nad Hronom.

Záujemcovia môžu absolvovať aj úsek Jur nad Hronom s cieľovým miestom v meste Želiezovce, pripadne až po Dunaj. V tomto prípade servis zahŕňa dopravu späť nad miesto štartu.

Veľmi často sa využíva celá trasa Dolného Pohronia až po našu veľrieku Dunaj, pri ktorom pohľad na poskytujúcu sa panorámu, ako napríklad Bazilika v Ostrihome, ponúka krásny zážitok.