Archeologické lokality v regióne

Východná časť Podunajskej nížiny, presnejšie oblasť dolných povodí riek Nitry, Žitavy, Hrona a Ipľa, patrí z hľadiska archeológie k jedným z najbohatších regiónov Slovenska. Predstavujeme vám, záujemcom o najstaršiu históriu, významné náleziská z doby bronzovej, ktoré sa rozprestierajú na území súčasného Nitrianskeho kraja a nášho regiónu, Regiónu Tekov a v minulosti boli predmetom odborného terénneho výskumu. Prezentované sú archeologické lokality z jednotlivých úsekov prehistorickej epochy pomenovanej podľa zliatiny medi a cínu, ktorá v strednej Európe trvala okolo pol druha tisícročia (2300 – 800 pred n. l.).

Na príprave prezentácie archeologických lokalít sa autorsky podieľal Mgr. Jakub Godiš, PhD. z Múzea Jána Thaina v Nových Zámkoch v spolupráci OOCR Tekov.

SANTOVKA

Vyobrazenie eponymného náleziska na vzácnom dobovom akvareli z roku 1867 (podľa Nevizánsky/Prohászka 2015).

K najlepšie prebádaným archeologickým kultúram slovenského praveku patrí maďarovská kultúra (cca 1700–1500 pred n. l.) z mladšieho úseku staršej doby bronzovej.

ČÍTAJ VIAC

 

ČAKA

Rekonštrukcie bronzovej výzbroje a panciera z Čaky a kresba bojovníka z mladšej doby bronzovej (Archív SŠUP Hodruša-Hámre; Samson J. Goetze).

Mohylu v Čake objavili účastníci „Archeologického týždňa v Nitrianskom Hrádku“ v lete roku 1950 juhozápadne od súčasnej obce pri dvorci zvanom Kopec. Novovekí kartografi však tento neprehliadnuteľný umelý útvar zakresľovali do svojich máp už o niekoľko storočí skôr.

ČÍTAJ VIAC