Región Tekov je ešte stále neobjavená oblasť, ktorá ponúka možnosť objavovať a spoznávať miesta s hlbokou vinohradníckou históriou.

Jednou z jedinečných už po stáročia prítomných čŕt Regiónu Tekov je odvetvie pestovania viniča a výroba vína. Je daná špecifickosťou tohto regiónu, a to hlavne pôdou, či už na tufovom sopečnom podloží Štiavnických vrchov a Ipeľskej pahorkatiny, alebo na vápencovom podloží, ktoré tu zanechali vyvierajúce termálne pramene.

Historicky sú obchod a výroba hrozna v Tekovskej oblasti písomne zaznamenané už v 11. storočí.
V posledných rokoch sa vinársky priemysel rozvinul do takej miery, že začína dávať zmysel aj v odvetví cestovného ruchu. Ponúka možnosť vychutnať si prírodu, históriu a samotné víno v podobe príjemného nezabudnuteľného zážitku.

Región Tekov ponúka úžasné možnosti návštevy špecifických vinohradníckych a vinárskych miest na degustáciu kvalitných lokálnych vín. Sú to hlavne tradičné pivnice, historické panské pivnice nadštandardných rozmerov ale aj degustačné izby, vinohrady a vinotéky.

Jedným s popredných spolkov vinárov je združenie Terroir Tekov, ktorého členmi sú poprední producenti vín v Tekovskej oblasti. Ich produkcia je zameraná na vyzdvihovanie lokálnych podmienok pri finálnej výrobe vín a reprezentujú Tekov mnohokrát aj na zahraničných veľtrhoch a súťažiach. kde dosahujú nejedenkrát vynikajúce výsledky. Spoznať ich produkciu môžete tiež prostredníctvom podujatí, ktoré každoročne organizujú v meste Levice.

SPRIEVODCA PO PIVNICIACH