Kraj na Pohroní

Kraj, ktorým si tíško meandruje rieka Hron svojím severojužným tokom, tvorí malebnú a širokú rovinu s bohatými riečnymi usadeninami štrku, piesku, hliny, úrodnej ornice a zvyškami lužného lesa. Keď sa rozhliadnete po širokom okolí, uvidíte ako otvorenú úrodnú pláň chráni zo severu Slovenská brána, predel medzi hornatým stredným Slovenskom a nížinami dolného Pohronia. Z východnej strany oblasť lemujú výbežky Štiavnických vrchov, Kusá hora, svedok krutých tureckých a tatárskych nájazdov a priľahlá Ipeľská pahorkatina prerušovaná vápencovými kopami vyvierajúcej termálnej vody už po stáročia, z ktorých najdominantnejšiu miestni obyvatelia nazývajú Šiklóš alebo oficiálne Vápnik.

Keď sa rozhliadnete pozornejšie, postrehnete zbytky starobylých hradísk v oblasti Slovenskej brány a najznámejšiu historickú dominantu oblasti a mesta Levice, Levický hrad. Opevnenia vo svojej dobe chránili územie pred nepriateľskými nájazdami ako aj južnú prístupovú cestu do stredovekých banských miest ako napríklad Pukanec, Nová Baňa, Banská Štiavnica. V oblasti na dolnom toku zaiste nájdete aj krásne kaštiele a panské pivnice, ktoré bezpochyby navštevoval aj Franz Schubert počas jeho pôsobenia v meste Želiezovce.

Novodobé dejiny sa písali aj na tomto kúsku Slovenska. Počas poslednej ofenzívy ruskej armády tu počas zimy v roku 1945 stál front a rieka Hron sa stala na pár mesiacov bitevným poľom, čoho pripomienkou sú mnohé pomníky a pietne miesta v obciach na dolnom toku rieky. Neváhajte navštíviť jedno z najznámejších miest na dolnom toku rieky „Dom bojovej slávy“ v obci Kalná nad Hronom, možno aj počas atraktívneho splavu rieky. Jednoducho zaručené nezabudnuteľné zážitky, na ktoré budete spomínať ešte dlho.