Tekovské Lužany

V roku 2023 bol odovzdaný do užívania Centrálny informačný priestor na námestíčku pred obecným úradom Tekovské Lužany.

Je tvorený základnými informáciami z histórie a súčasnosti obce s cieľom poskytnúť ucelený obraz o obci Tekovské Lužany. Spolu je k dispozícii 16 náučno informačných tabúľ, ktoré poskytujú verbálne i obrazové informácie o samotnej obci, sakrálnych aj svetských pamiatkach, rôznych konfesiách i zvykoch predkov.

Autori poňali dielo moderne, pretože v skrátenej verzii sú informácie zverejnené na informačných tabuliach, v obšírnejšej verzii na webe obce https://www.tekovskeluzany.sk/pre-obcanov-a-navstevnikov/centralny-informacny-priestor/

INFO O TRASE:

Okrem toho je k dispozícii audioprehliadka (2 jazykové mutácie SK a HU) v aplikácii SmartGuide, aktuálne sú spracované 2 okruhy.

Aplikáciu je možné stiahnuť do mobilného telefónu z google play.