Kraj čilejkárov

Očarujúci kraj, rozprestierajúci sa na úrodných nížinách v oblasti nivy dolného toku rieky Hron zo severu chránený južným úpätím Štiavnických vrchov, je dlhodobo považovaný za úrodný kraj so živým folklórom, prežívajúcim mäkkým nárečím a krásnymi vinicami. Už takmer tisíc rokov sa v tomto kraji dorába kvalitné víno. V sklepených pivniciach pod roztrúsenými hajlokmi v sudoch dozrievajú leánky, rizlingy, veltlíny či frankovky.

Ako je známe, čím úrodnejší kraj, tým bohatší kroj. Tradičný odev čilejkárskych obcí sa často považuje za jeden z najzaujímavejších odevov na Slovensku. Hlavne ženský kroj je neprehliadnuteľný vo svojej pestrosti a bohatosti. Nejeden návštevník sa rád oblečie do čilejkárskeho kroja a na chvíľu pocíti históriu a tradíciu na vlastnej koži, možno na Tekovskom folklórnom festivale
alebo tradičnom vinobraní.