Vinárstvo Anton Uhnák

Rodinné vinárstvo s bohatou históriou pochádzajúce a pôsobiace priamo v centre vinohradníctva v Čajkove.

Hrozno pestuje výhradne v Čajkove, kde obhospodaruje približne 5 hektárov vinohradov v honoch Sádovie, Podhorie, Vinná Dolina a Deberča. Ročná produkcia je 40 000 litrov vína.

Pri výrobe vína sa snaží nechať vínam ich prirodzený charakter tým, že používa len prirodzené kvasinky, ktoré sa nachádzajú v bobuliach hrozna.

Jedinečný charakter a mineralitu svojim vínam dodáva tufové a andezitové podložie pochádzajúce zo sopečných vyvrenín Štiavnických vrchov.

Vinárstvo si môžete vychutnať pri návšteve priamo v Čajkove. Vinárstvo ponúka možnosť prežiť krásny deň vo vinohradoch a pivnici pri degustácii vín ako aj tradičných pokrmov.

PREJDITE DO VINÁRSTVA