7.9. 2018

Tradičné oslavy vinobrania v obci s vinohradníckou históriou a kultúrou.

Kultúrny a sprievodný program

Ponuka lokálnych vín a regionálnych produktov