Levická kalvária

Levickú kalváriu nájdete na miernom kopci na severnej strane mesta neďaleko Levického hradu. Z hlavnej cesty, ulice P.O. Hviezdoslava, sa dostanete na vrch po úzkom chodníčku, ktorý prechádza vedľa historických pivníc vinárstva Víno Levice. Na úplný vrchol kopca vás privedie ulica, na ktorú sa dostanete po absolvovaní nenáročného krátkeho výstupu.
Pravdepodobne už od začiatku 18. storočia tu stála Kaplnka Povýšenia sv. kríža ohradená múrom, v ktorom boli tri kamenné kríže aj drevená zvonica.

Okolo roku 1800 dostala kaplnka podobu kostolíka.
V 19. storočí pribudlo pravdepodobne päť samostatných zastavení. Históriu pripomína súčasným návštevníkom Kalvárie aj pamätný kameň pri vstupe do obnovovaného areálu.

Až do druhej svetovej vojny bola levická Kalvária v zachovalom stave. Začiatok jej konca nastal po oslobodzovacích bojoch v závere vojny, kedy bola ťažko zdevastovaná.
Po vojne používali obyvatelia murivo z poškodených objektov ako stavebný materiál na opravu svojich domov. Zostali len malé zvyšky múrov kostolíka a ohrady.

Na pozostatkoch niekdajšej Kalvárie vyrástla Kalvária nová. Revitalizáciu levickej Kalvárie zabezpečilo Občianske združenie Patrimonium servandi.
Bolo postavených 14 Kaplniek Krížovej cesty a ošetrené torzo historického kostolíka Povýšenia sv. kríža z 18. storočia.
Projekt revitalizácie duchovného a zároveň oddychovo-rekreačného areálu levickej Kalvárie ešte predpokladá parkové úpravy, vybudovanie náučného chodníka, vyhliadkových terás a ochranného múru.
Zastrešenie kaplnky, ako aj nové zastavenia boli zrekonštruované v roku 2008.
V roku 2010 bol na konštrukciu veže na pôde kalvárie pripevnený 7 metrov vysoký kovový kríž.

Vyhliadková veža na kalvárii je sprístupnená v prípade priaznivého počasia každú nedeľu (máj – október) v čase od 14.00 do 16.00 hod. V prípade skupín 8 a viac návštevníkov nás neváhajte kontaktovať na našich kontaktných údajoch (+421 (0)903 165 776, info@regiontekov.info) vežu vám sprístupníme podľa vašej požiadavky.