Víno Levice

Spoločnosť Víno Levice patrí dnes k popredným producentom vín v Nitrianskej vinohradníckej oblasti. Úspech vinárstvo stavia na kvalitnom produkte, svedomitej práci svojich pracovníkov a vôli neustále sa zlepšovať.

Filozofiou spoločnosti je budovanie vlastnej identity spojenej s históriou a autenticitou miestneho vinárstva, a vytvorenie hodnôt pre kvalitnejší život našich zákazníkov, zamestnancov a celej spoločnosti.

K znovuzrodeniu bývalých vinárskych závodov v Leviciach predchádzalo dlhoročné obnovovanie prevádzky, od roku 2001 až do roku 2007 a to nielen z technologického, ale aj z personálneho hľadiska. Spolu s vinárskymi závodmi spoločnosť  prevzala aj historickú, najstaršiu súčasť vinárskych závodov, a to „Schoellerovské“ pivnice zo 16 st., ktoré svojou výškou až 4 metre a šírkou 4,5 metra nemajú na Slovensku obdobu a svedčia o histórii využitia podzemných priestorov na spracovanie a uloženie vínnej révy.

Víno a kvalita sa rodí vo vinici, preto spoločnosť investuje veľkú časť finančných prostriedkov do vlastných vinohradov v Nitrianskej vinohradníckej oblasti.

Celkovo vinárstvo Víno Levice obhospodaruje 101 ha vinohradov. Vybrali si cestu integrovanej produkcie pestovania viniča, ktorá uprednostňuje ekologické a tradičné postupy s podporou moderných technológií v záujme ochrany životného prostredia pre budúce generácie.

SCHOELLEROVE PANSKÉ PIVNICE PREJDITE DO VÍNO LEVICE