Združenie vinohradníkov Krížny vrch Levice

Hlavnou myšlienkou a cieľom aktivít združenia vinohradníkov je zviditeľnenie Krížneho vrchu a pritiahnutie ľudí s čím súvisí i snaha miestnych vinárov, aby ľudia trávili viac času v prírode a nie v obchodných centrách, pri počítačoch a podobne. Práca a aktivity združenia sú zamerané na poukázanie na miestne tradície – ako sú pestovania viniča a výroba vína, snaha o ich zachovanie pre ďalšie generácie a v neposlednom rade i o možnosti nenáročnej prechádzky, stretnutie a posedenie so známymi, možnosť opiecť si špekáčik či slaninku a ochutnať dobré vínko z vínnych pivníc.

Krížny vrch je známy už od stredoveku. Jeho význam vzrástol počas tureckých vojen, kedy sa Levice stali cisárskou proti tureckou pevnosťou a vojenská posádka patrila medzi stálych a dôležitých odberateľov vína.

Na Krížnom vrchu sa nachádzajú vinohrady s typickými viničnými domčekmi, ako i pamiatky, ktoré celú lokalitu skrášľujú a dotvárajú mu historický ráz. Každá pamiatka má svoj príbeh, ktorý je vyrozprávaný na informačných tabuliach, ktoré nájde návštevník a turista na náučnom chodníku medzi vinohradmi. Chodník je obľúbený aj medzi turistami na bicykloch, keďže ponúka nenáročnú cyklistickú turistiku, počas ktorej spoznávate ako históriu tak aj prírodné danosti historickej vinohradníckej obce Krížny vrch. Každoročne vinári organizujú tradičné oslavy sv. Urbana, počas ktorých môžete navštíviť priamo vinárov ako aj posedieť si pri pestrom kultúrnom programe. Hlavným ťahadlom je ochutnávka kvalitných lokálnych vín a gastro-špecialít.

PREJDITE NA ZDRUŹENIE