Tekovské múzeum

Pri návšteve mesta Levice je hradné nádvorie, kde sídli Tekovské múzeum, neodmysliteľnou súčasťou objavovania histórie a zaujímavostí  mesta. Pri návšteve tohto miesta si vás podmaní atmosféra dávnej slávy a histórie a na chvíľu utečiete z uponáhľanej doby modernej do doby slávne neslávnych vojen v dobách, kedy králi panovali a poddaní poslúchali. Pri návšteve múzea budete ohúrení zbierkami historických artefaktov v rôznych priestoroch, ktoré vám sprostredkujú dávnu i pradávnu históriu Regiónu Tekov.

Hradný areál, v ktorom múzeum sídli, sa nachádza v tesnej blízkosti centra mesta. Po návšteve múzea a hradného areálu vám odporúčame prejsť sa aj pri obnovený trojičný stĺp, ktorý kedysi predstavoval centrum starého mesta. Určite nevynechajte prehliadku Levickej synagógy a ak budete mať dosť energie, pozývame vás na nenáročný výstup na Levickú kalváriu. Nachádza na neďalekom skalnom masíve, ktorý okrem obnoveného sakrálneho areálu s krížovou cestou ponúka skvelý výhľad na mesto a okolie z vyhliadkovej veže.

Tekovské múzeum sa špecializuje na prírodné vedy a národopis. Múzeum má vo svojom fonde už viac ako 120 tisíc kusov zbierkových predmetov z oblasti prírodných vied, archeológie, histórie, etnografie, umenia a predstavuje zbierku historických mincí. Najhodnotnejšie predmety prezentuje na stálej expozícii pozostávajúcej zo siedmich častí, a to z archeológie, histórie lekárnictva, histórie hradu, cechy a remeslá, spoločenský život mesta Levice, v ďalšej časti predstavuje levického rodáka, Ladislava Bielika a jeho fotografie z augusta 1968 a posledná časť je venovaná ľudovému odevu Regiónu Tekov.

Vznik Tekovského múzea sa viaže k zberateľovi Jozefovi Nécseyovi, ktorý v rokoch 1927/28 daroval mestu Levice rozsiahlu rodinnú zbierku. Tá sa stala základinou pre vznik Mestského múzea, ktoré sídlilo na levickej radnici v súčasnom centre mesta Levice. Pôsobnosť a zameranie múzea sa v priebehu rokov menilo, dnes je jeho zbernou lokalitou územie Levického okresu. V roku 1958 sa múzeum presťahovalo do areálu Levického hradu, kde sídli dodnes.

Okrem stálej expozície múzeum ponúka návštevníkom krátkodobé výstavy. V troch výstavných priestoroch sa vystrieda priemerne dvadsať výstav ročne. Vedecké poznatky múzejníkov sú verejnosti sprístupňované aj formou odborných publikácií, propagačných materiálov, prednášok, odborných konferencií či tvorivých dielní alebo inými kultúrno-výchovnými podujatiami. Pomerne veľké a rozľahlé hradné nádvorie umožňuje jeho využitie na rôzne podujatia. K tým pravidelným patria Levické hradné slávnosti, Noc múzeí a galérií a záver roka sa tradične nesie v duchu podujatia Vianoce v múzeu.

Okrem areálu Levického hradu pod múzeum spadajú aj dve vysunuté expozície, a to Skalné obydlia v Brhlovciach, ktoré sú vyhlásené za pamiatku rezerváciu ľudovej architektúry Slovenskej republiky a Vodný mlyn v malebnej historickej obci Bohunice, neďaleko mesta Levice a na skok z Mesta kráľovien – Bátovce.

 

Zdroj: Fotoarchív TMLV

 

PREJDITE DO MÚZEA