HISTORICKÉ KRÁĽOVSKÉ BANÍCKE MESTO PUKANEC

Pukanec ako jedno zo siedmych stredoslovenských banských miest sa so svojou geografickou polohou počas 16. a 17. storočia ocitol v prvej línii osmansko – tureckého ohrozenia. Akoby zázrakom zostal svedkom týchto čias zachovaný gotický kostol s oltármi z 15. storočia – skvost umenia. Tento kostol tvoril jadro opevnenia, ktoré bolo súčasťou obrany mesta. Šťastím pre Pukanec boli kapitáni tunajšej posádky. Dodnes je dobre známym hlavne Chorvát Juraj Barbarič, ktorý riadil obranu a budovanie opevnenia Pukanca od roku 1569, až kým ho v roku 1576 preložili za kapitána do Zvolena, kde v roku 1585 zomrel na mor. Patril k udatným a smelým bojovníkov a dodnes ho Pukančanom pripomína názov „Chorvátova dolina“. Neskôr sa stal pukanským kapitánom Benedikt Pográni. Obaja majú niečo spoločné – zúčastnili sa súboja na koni s kopijou proti Turkovi. Viac podrobností nájdete už v samotnej knihe.

Trhy

Ak sa vyberiete cestou do Banskej Štiavnice z Levíc, urobte si zastávku v Pukanci, určite neoľutujete. Napríklad každú tretiu sobotu v mesiaci si môžete užiť Vinohradnícko remeselnícky trh, kde môžete spoznať kvalitné regionálne remeslá, ochutnať vína z najvyššie položených viníc a zažiť atmosféru historických uličiek.

Pamiatky

Medzi najnavštevovanejšie Národné kultúrne pamiatky patrí kostol sv. Mikuláša s unikátnymi gotickými krídlovými oltármi, dominantný evanjelický kostol vybudovaný  ako funkcionalistická stavba, radnica samosprávy – bývalý banícky súd a okrem iných mestské hradby, pozostatok renesančného protitureckého opevnenia. Všetko podstatné sa dozvie v miestnom múzeu, v Expozícii pukanskej histórie. Nielen centrum mestečka je posiate historickými pamiatkami a unikátnosťami. Tie najdôležitejšie pamiatky a prírodné unikátnosti nájdete aj na vybudovaných náučných chodníkoch, ktoré môžete absolvovať so začiatkom v centre Pukanca. Objavujte ešte neobjavené, objavujte „Kraj moruše čiernej“.

Zdroj: Miroslav Eliáš, autor knihy Zabudnutí hrdinovia protitureckých bojov, FB: https://www.facebook.com/zabudnutihrdinovia/

FOTO: Milan Mezei