Pavol Všudyslav Ollík

Pozývame vás na interaktívne literárno-dramatické pásmo do historického kráľovského baníckeho mestečka Pukanec a využite túto možnosť na vychádzku do najvyššie položeného miesta s vinohradmi.

 

15. júna 2018 o 10:00 h

Evanjelický kostol na Trojičnom námestí

Pri počutí slova „štúrovci“ si každý predstaví mladíkov,
ktorí v 1. polovici 19. stiročia neohrozene a s oduševnením
bojovali za národné a sociálne práva Slovákov.
I priemerne vzdelaný človek pozná mená Štúr, Hurban, Hodža, Sládkovič, Botto či Kráľ.
Na niektorých sme však akosi pozabudli. Jedným takýmto „zabudnutým“ štúrovcom
je i verejný činiteľ, dobrodinec, spisovateľ a básnik

PAVOL VŠUDYSLAV OLLÍK

pukanský rodák a hrdý Štiavničan, ktorý bol za svoje odvážne
a rebelantské skutky odsúdený na trest smrti obesením.
Kto bol tento neohrozený muž, koľko šľachetných činov vykonal,
i ako žil a skonal sa dozviete v zaujímavom vzdelávacom pásme, ktorého súčasťou bude aj dramatizácia jeho divadelnej hry Zňenadála, ktorá bola hraná aj v Slovenskom národnom divadle.
Tešíme sa na vašu účasť!
Vstupné: 1€ (alebo 1 kultúrny poukaz)

Deň otvorených pivníc na Kráľovke

Deň otvorených historických do skaly kopaných pivníc na Kráľovke v obci Rybník je jedinečná možnosť zažiť degustáciu špičkových vín na krásnom historickom mieste. Kráľovka je jedinečné miesto. Viacerí by sme si priali mať takúto historickú vinohradnícku uličku vo vlastnom meste alebo obci. Obec Rybník je jednou z najstarších obcí, ku ktorej vinohradníctvo patrí ako k Leviciam Levický hrad. Počas Urbanských dní sa otvárajú pivnice, do ktorých sa málo kto dostane. Nevynechajte túto možnosť a naplánujte si cestu do Rybníka v sobotu dňa 26.5.

Oblastná výstava vín v Čajkove

Vinohradnícky spolok Čajkov v spolupráci s Obcou Čajkov Vás pozývajú na VÝSTAVU VÍN spojenú s ochutnávkou, ktorá sa uskutoční v sobotu

14. aprílaKultúrnom dome obce Čajkov.

Verejná výstava súťažných vín sa koná dňa 14.4.2018  v Kultúrnom dome obce Čajkov, v čase od 16:00 do 23.00 hod. Slávnostné vyhlásenie výsledkov odborného hodnotenia vína sa uskutoční v ten istý deň  hneď po otvorení výstavy. Na výstave budete mať možnosť degustovať 314 súťažných vzoriek vín, ktoré pochádzajú nielen z Tekova a Hontu, ale aj z okolitých regiónov a Českej republiky. Výsledky odborného hodnotenia sú uverejnené na www.obec-cajkov.sk a budú zverejnené aj v katalógu výstavy vín, ktorý obdržíte po vstupe do výstavnej miestnosti. Všetkých milovníkov dobrého vína a dobrej nálady srdečne pozývame.

Na Vašu účasť sa teší Organizačný výbor súťaže, Vinohradnícky spolok a obecný úrad Čajkov.

Levice v období vzniku Československa

Tento rok sa nesie v znamení viacerých významných výročí. Jedno z nich je spojené s výročím vzniku prvej Československej republiky v roku 1918 a preto po celom Slovensku sa organizuje veľa podujatí, aby sa toto výročie pripomenulo ľuďom a nezabúdalo sa na obdobie, kedy sme my, ako dva veľmi blízke národy, získali suverenitu.

Oslavy významných historických výročí sa chápu ako neopakovateľné príležitosti prispieť k vzájomnej spolupatričnosti občanov Slovenska. Účelom je posilniť identifikáciu Slovákov so slovenskou štátnosťou, ich vzájomnú súdržnosť, kultivovať ich vlastenectvo. Nevynechajte preto jednu z rady prednášok organizované na krásnom mieste s odborníkmi na históriu.

Oslavy 200. výročia prvej návštevy Franza Schuberta v Želiezovciach

6.apríla 2018
V slávnostnej sále kaštieľa v Želiezovciach  sa bude konať slávnostný koncert k tomuto výročiu práve na mieste, teda v sále, kde pred 200 rokmi podpísal Franz Schubert dohodu, že Esterházyho dve dcéry, staršiu Máriu a mladšiu Karolinu, bude zdokonalovať v hre na klavír. Koncert v apríli sa začne o 17:00 a návštevníci sa môžu tešiť na trio, ktoré bude spievať Schuberta a renesančné piesne, prekvapením bude umelkyňa, ktorá bude hrať na umeleckej harfe, jeden pán spestrí podvečer hrou na panovej flaute a taktiež vystúpi dvojica pedagogičiek z miestnej umeleckej školy.
Na nádvorí kaštieľa si budú hostia môcť posedieť pri voľnom občerstvení a samozrejme aj so zákuskami od Sachera. Všetci ste vítaní do Mesta Franza Schuberta, do Mesta Želiezovce.

 

PREJDITE DO MESTA ŽELIEZOVCE

Oblastná degustácia vín v Pukanci

Viete, kde môžete ochutnať najsviežejšie a najlahodnejšie vína v okolí mesta Levice?

Je to historické kráľovské mestečko Pukanec. Už po dvanásty krát sa otvárajú brány Domu záhradkárov v Pukanci, kde máte možnosť absolvovať degustáciu víťazných vín, ktoré pochádzajú z lokalít zaraďovaných medzi vinohradnícke oblasti, kde sa vyrábajú horské vína. Pukanské vinohrady sú v nadmorskej výške až do 485 m, teda víno tu dorobené patrí do kategórie horské vína. Nadmorská výška nad 480 m je rekordná nielen na Slovensku, ale aj v rámci okolitých vinohradníckych krajín

Vyhodnotenie a vyhlásenie výsledkov degustácie bude dňa 10. marca 2018 o 15.30 hod. v Dome záhradkárov v Pukanci. Po vyhlásení výsledkov bude nasledovať verejná ochutnávka súťažných vín spojená s občerstvením.

NAVŠTÍVTE PUKANEC

 

 

EKOTOPFILM V ENERGOLANDE MOCHOVCE

Infocentrum ENERGOLAND v Mochovciach dnes hostí festival EKOTOPFILM – ENVIROFILM.

Regionálna tour festivalu Ekotopfilm – Envirofilm je celoročný projekt a jeho cieľom je priniesť do regiónov Slovenska najlepší výber dokumentárnych filmov zo sveta z aktuálneho filmového ročníka.

 

Stretnutie výkonných riaditeľov organizácií cestovného ruchu

V januári sa naša organizácia cestovného ruchu zúčastnila v zastúpení výkonného riaditeľa po prvý krát stretnutia výkonných riaditeľov OCR, ktorí sú členmi Asociácie Organizácií Cestovného Ruchu. Ako najmladšia z organizácii máme záujem stať sa jej členom, čo nám umožní prístup k informáciám v oblasti regionálneho destinačného manažmentu a podpore v správnom riadení cieľového miesta. Ďakujeme za pozvanie a za support.

ITF Slovakiatour

Ďakujeme Mestu Levice za možnosť zviditeľniť Oblastnú organizáciu cestovného ruchu Tekov na tohtoročnom veľtrhu cestovného ruchu a gastronómie ITF Slovakiatour, ktorý sa konal od 25. januára do 28. januára na výstavisku Incheba v Bratislave.

Web OOCR Tekov

Pasenie húsat na pažiti

Vytvorili sme  pre vás nový web.

Vážení návštevníci a milovníci turizmu a cestovania. Pevne verím, že vytvorením novej webovej prezentácie, prinesieme Región Tekov bližšie ku vám a dopomôžeme vám pri vyberaní si turisticky zaujímavého cieľa pri vašej ďalšej plánovanej ceste zameranej na objavovanie ešte neobjavených miest a pamiatok. Vitajte v Regióne Tekov