Bajka

Územie obce, ktorá sa prvý krát písomne spomína v roku 1286, sa rozprestiera na úrodnej Hronskej tabuli v nadmorskej výške cca 160m.

Blízkosť rieky Hron, storočné naplaveniny výživných látok počas jarných povodní určovali obživu obyvateľstva – poľnohospodárstvo v minulosti a rovnako je tomu tak  i dnes.

Okrajom intravilánu obce preteká potok Vrbovec. Takmer rovinaté územie je ideálne na nenáročnú cyklistiku, napríklad medzi Ondrejovcami a Bajkou je pohodlná asfaltka mimo automobilovej dopravy, samotnú rieku Hron majú radi rybári aj vodáci. Na druhú stranu Hrona cyklista prejde cez most v Turej, pri plánovaní trasy odporúčame napr. aktuálne informácie z cykloportálu NSK.

Dnes obci dominuje reformovaný kostol, jednoloďová neoklasicistická stavba s polygonálne ukončeným presbytériom a prestavanou vežou z rokov 1894-1895. Obnovou prešiel v roku 1927.

.

Návštevníkom odporúčame relax v miestom parčíku pod korunami statných  stromov.

Oddychová zóna v Bajke