Synagóga v Leviciach

Synagóga v „Starom meste“, neďaleko centra mesta, je romanticko-klasicistická budova postavená v roku 1853. Neskôr sa ukázalo, že synagóga kapacitne nevyhovuje, a tak ju zväčšili a zrenovovali. V roku 1854 získala  modernejšiu budovu a Židom v Leviciach postavili aj rituálny kúpeľ (mikve). V tom čase mala synagóga na štíte fasády dva malé obelisky a po jeho stranách cibuľovité vežičky. Neskôr boli obelisky odstránené. Na priečelí bola vytvorená bohatá plastická výzdoba, nad ktorou bola umiestnená mramorová doska s hebrejským textom Božích prikázaní.

Synagóga bola roky v dezolátnom stave. Mesto ju v r. 1991 odkúpilo, pričom snahou samosprávy bolo túto kultúrnu pamiatku zrekonštruovať a zachovať pre ďalšie generácie. V roku 2010 bola mestu schválená žiadosť o nenávratný finančný príspevok, čo umožnilo odštartovať opravu a záchranu kultúrnej pamiatky. Rekonštrukcia pod dohľadom pamiatkového úradu trvala cca dva roky a bola ukončená v r. 2012.

Pri rekonštrukčných prácach bol 15. marca 2011 v murive nájdený unikátny nález: lekárska fľaša s dvomi mincami – uhorskou zlatkou Františka Jozefa I. razená v Kremnici v roku 1883 a 10-grajciarom. Ide o mincu s najnižšou nominálnou hodnotou, akou bolo možné platiť v čase výstavby synagógy. Našla sa aj listina potvrdzujúca deň položenia základného kameňa stavby – 24. apríl 1883. V októbri 2020 po mesiacoch náročnej práce vdýchol reštaurátor Mgr.art. Štefan Kocka rozpadnutej listine nový život. Špeciálna kazeta, v ktorej bola listina dodaná, zaručuje dokumentu optimálne podmienky, aby nedošlo k ďalším poškodeniam vplyvom slnka či vlhkosti.

V súčasnosti je objekt v správe Mestského kultúrneho strediska v Leviciach a slúži na organizovanie kultúrnospoločenských podujatí, koncertov a divadelných predstavení. Samozrejme si túto unikátnu pamiatku môžu prezrieť aj návštevníci počas otváracích hodín.

Otváracie hodiny:

PONDELOK – PIATOK  9:00 – 13:00, 13:30 – 17:00
SOBOTA – NEDEĽA  zatvorené

Vstupné: 1,- € dospelí, 0,50 € deti, dôchodcovia, ZŤP

Adresa:

Ul. Kálmána Kittenbergera č. 1 Levice

tel.: +421 (0)36 3 812 211