Želiezovské fresky pútajú pozornosť sveta

Pred  dvoma  rokmi  sa kontaktovali  s múzeom  Želiezovciach  dvaja  odborníci  na  obdobie stredoveku, pán Michael Haren  a pán Peter Cullinare z anglickej univerzity v Cambridge. Konkrétne sa zaoberajú purgatóriom, čiže očistcom sv. Patrika v Írskom kláštore Lough Derg, blízko Atlatntických  brehov. Nakoľko toto významné stredoveké miesto je prekvapivo spojené s históriou našich Želiezoviec, zavítali minulý týždeň aj do miestneho múzea a katolíckeho kostola. Je totiž prekvapivé, ale úplne prvým pútnikom na toto vzdialené pútnické miesto zo strednej Európy bol dokázateľne práve stredoveký želiezovský rytier, menovite Becsei Vesszős György v roku 1353. Nakoľko som sa ako želiezovčan pred niekoľkými mesiacmi taktiež odhodlal toto pútnické miesto navštíviť, môžem potvrdiť, že som hrdý na to, že meno tohoto našinca je aj s dátumom osadené na stene tamojšieho Írskeho kláštora. V súčasnej búrlivej politickej dobe teda dobre padne, že aj tak ďaleko za našimi hranicami štátu kráčal nejaký našinec. A dokonca, že tam bol už pred vyše 666 rokmi. Práve aj preto potešila hore uvedená návšteva, hľadajúca súvislosti na jednej z fresiek v želiezovskom kostole, kde je znázornený práve osobitný súd rytiera Becseiho (teda účastníka púte za svoje odpustenie aj v Írsku) čo na smrteľnej posteli žiada Hospodina skrze panny Márie a Ježiša o odpustenie za svoje pozemské hriechy.

Na fotografii nižšie je pútne miesto, purgatórium Sv. Patrika na ostrove Lough Derg pri Írskom meste Donegal, na prvej fotografii je v strede kopček, pod ktorým bol v stredoveku jaskynný systém, ktorý bol vlastne vstupom do podzemného pekla a tam šli hriešnici si vymodliť odpustenie.

Text: Pavel Polka, Želiezovské mestské múzeum

PREJDITE DO MÚZEA