Ondrejovce

Ondrejovce ležia v centrálnej časti regiónu Tekov. Dnešný názov získali v r.1892 zlúčením častí Veľké Ondrejovce, Malé Ondrejovce a Držľany.

Obec vznikla na území zaniknutej stredovekej osady, ale na území obce boli nájdené aj nálezy staršieho osídlenia maďarovskej kultúry zo staršej doby bronzovej. Prvá písomná zmienka o obci je v listine z roku 1260, list bol napísaný v ostrihomskej kapitule vo veci predaja zeme Chaztuh, kde sa stretávame s prvým známym predstaviteľom rodu Endrédy:  Stephanus de Endred. Neskôr sa obec spája s ďalšími rodmi (Litassyovci, Bossányiovci, Szobonyovci, Konkoly a Hunyady.

Už v roku 1332 sa prvý raz listinne spomína kostol v obci Nagy Endréd – zasvätený Panne Márii. Dnešná dominanta obce – kostol Sv. Ondreja apoštola dostal podobu v r. 1810, závan dávnej minulosti prinesie návšteva barokovej kaplnky v Malých Ondrejovciach zo 14. storočia, ktorá je zasvätená Návšteve Panny Márie. Obe stavby sú dnes národné kultúrne pamiatky. V časti  Držľany v roku 1831 obyvatelia postavili Mariánsky stĺp z vďaky za ústup moru.

Aktuálne nájdete v obci dva kaštiele, v jednom je kultúrny dom, druhý je rodinný dom. Okrem toho zostali zachovalé štyri kúrie.

Domáci sú hrdí na svojich rodákov, najvýznamnejším rodákom obce je Tivadar Botka (1802 – 1885), historik, člen Maďarskej akadémie vied. Vo Veľkých Ondrejovciach sa narodil Emil Kürthy (1848–1920), spisovateľ a novinár. V Malých Ondrejovciach sa narodil významný básnik a politik Pál Koroda (1858 – 1933), ministerský poradca István Lipthay (1834 – 1908), ako aj politik János Balogh (1796 – 1872), tekovský podžupan.

V centrálnej časti obce je možné navštíviť miestne múzeum, za ním umelo vybudovanú skalku, poprechádzať sa po parku prípadne si zahrať paintball.